Garantie en klachten

GARANTIE EN KLACHTEN: 

Wanneer een klant niet tevreden is over de service geleverd mbt de internetverkoop door Het Vijverhuis Deinze, of Ingeval de klant bij controle van de levering of het eerste gebruik vaststelt, dat de levering niet conform de bestelling is: zijnde onjuist, onvolledig, beschadigd, defect .. dan dient de klant hiervan Het Vijverhuis Deinze in te lichten via email (info@hetvijverhuisdeinze.be) of aangetekend schrijven en dit binnen de 3 dagen na levering. (Graag met foto van de ontvangen goederen). Het Vijverhuis Deinze neemt de klacht in behandeling en zal de klant per email of telefonisch de oplossing of regeling bevestigen.

 

Ingediende klachten worden, binnen een termijn van 14 dagen gerekend van de datum van ontvangst, beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Het Vijverhuis Deinze binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoering antwoord verwacht.

 

De garantietermijn  : voor  consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar, tenzij duidelijk anders vermeld door de fabrikant.