Home » Vijvervragen » Vragen over Algen » Bestrijden van draadalg

Hoe bestrijden we draadalgen? 

Wanneer er eenmaal een grote hoeveelheid draadalgen aanwezig zijn in de vijver, zullen deze niet meer vanzelf verdwijnen. Daarom is het noodzakelijk om de draadalg te verwijderen. Manueel verwijderen kan helpen, maar de algesporen die aanwezig blijven, zullen snel uitgroeien tot nieuwe algen. Waardoor deze manier niet effectief is en tot vele frustraties zal leiden. 

 

Extra planten (vooral zuurstofplanten in siervijvers en filterende planten in zwemvijvers) toevoegen aan de waterpartij is altijd een succes, maar eerder op langere termijn. Dit zal echter niet het huidige probleem aanpakken. 

 

Ook de waterkwaliteit speelt hierin een grote rol, dus meten is weten.

 

Anti-algproduct toevoegen zal echter nodig zijn. Echter lijken draadalgen in biologisch opzicht veel op gewone waterplanten. Daarom is het heel belangrijk om het juiste type draadalgproduct te gebruiken voor uw type vijver. (siervijvers / koi-vijvers / zwemvijvers hebben nu eenmaal een andere soort eco-systeem, en moeten dus navenant behandeld worden).   Sommige producten kunnen ook de planten in uw vijver aantasten, dus het is heel belangrijk de juiste soort te kiezen voor uw huidige probleem. Wij kunnen u hierbij helpen. 

 

Omdat anti-alg producten enkele het probleem wegpakken, en niet de oorzaak van de draadalg doet verdwijnen, is het belangrijk om verder te kijken en te zoeken waar de oorzaak zich situeert en wat u hieraan kan doen. Klanten die té regelmatig in de winkel moeten komen om een anti-alg product te kopen, spreken we hier op aan en we bekijken samen of we een duurzame oplossing kunnen vinden. 

 

Draadalgen bestrijden houdt dus ook meer in dan enkel anti-alg producten toevoegen : 

  • Analyse van uw filterinstallatie, visbezetting, onderhoudsacties, etc.. 
  • Analyse van uw waterkwaliteit en dit optimaliseren;
  • Manueel verwijderen van de grootste draadalgen;  
  • Doden van de resterende draadalgen met een moderne algbestrijder;
  • Nieuwe algengroei remmen door algensporen te doden en preventief te werken : door bv. Natural Alg Control te gebruiken.