Hoe bestrijden we draadalgen? 

Wanneer er eenmaal een grote hoeveelheid draadalgen aanwezig zijn in de vijver, zullen deze niet meer vanzelf verdwijnen. Daarom is het noodzakelijk om de draadalg te verwijderen. Manueel verwijderen kan helpen, maar de algesporen die aanwezig blijven, zullen snel uitgroeien tot nieuwe algen. Waardoor deze manier niet effectief is en tot vele frustraties zal leiden. 

 

Extra planten (vooral zuurstofplanten in siervijvers en filterende planten in zwemvijvers) toevoegen aan de waterpartij is altijd een succes, maar eerder op langere termijn. Dit zal echter niet het huidige probleem aanpakken. 

 

Ook de waterkwaliteit speelt hierin een grote rol, dus meten is weten.

 

Anti-algproduct toevoegen zal echter nodig zijn. Echter lijken draadalgen in biologisch opzicht veel op gewone waterplanten. Daarom is het heel belangrijk om het juiste type draadalgproduct te gebruiken voor uw type vijver. (siervijvers / koi-vijvers / zwemvijvers hebben nu eenmaal een andere soort eco-systeem, en moeten dus navenant behandeld worden).   Sommige producten kunnen ook de planten in uw vijver aantasten, dus het is heel belangrijk de juiste soort te kiezen voor uw huidige probleem. Wij kunnen u hierbij helpen. 

 

Omdat anti-alg producten enkele het probleem wegpakken, en niet de oorzaak van de draadalg doet verdwijnen, is het belangrijk om verder te kijken en te zoeken waar de oorzaak zich situeert en wat u hieraan kan doen. Klanten die té regelmatig in de winkel moeten komen om een anti-alg product te kopen, spreken we hier op aan en we bekijken samen of we een duurzame oplossing kunnen vinden. 

 

Draadalgen bestrijden houdt dus ook meer in dan enkel anti-alg producten toevoegen : 

  • Analyse van uw filterinstallatie, visbezetting, onderhoudsacties, etc.. 
  • Analyse van uw waterkwaliteit en dit optimaliseren;
  • Manueel verwijderen van de grootste draadalgen;  
  • Doden van de resterende draadalgen met een moderne algbestrijder;
  • Nieuwe algengroei remmen door algensporen te doden en preventief te werken : door bv. Natural Alg Control te gebruiken., waar gerstenstro in zit.

 

Gerstenstro wordt reeds jaren als preventieve en natuurlijke product tegen algen gebruikt. Men moet er vroeg mee beginnen en dit als onderhoudend product gebruiken. Anders heeft het geen effect.  Vroeger gebruikte men reeds balen stro, en werd dit in de vijver gelegd. Ook nu kan je van Velda Strobinol kopen - dit is eerder voor de kleinere vijvers. Voor zwemvijvers wordt Natural Alg Control aangeraden. 

Een absulute vereiste om algen te bestrijden met puur gerststro is het verzekeren van een voldoende waterbeweging en aanvoer van zuurstofrijk water doorheen de bundel gerststro. Het is van enorm belang dat een zuurstofrijk milieu met aërobe bacteriën in de bundel gerststro aanwezig is. Verpak daarom het gerststro nooit té dicht op elkaar. 

Verwacht geen worden van gerstenstro, want dit werkt niet als je reeds algen hebt!