Welke types algen bestaan er

  • Zweefalg : Zweefalgen zijn ééncellige micro-organismen die het water groen of troebel doen kleuren, waardoor je op den duur de vissen niet meer ziet. Meer info bij het onderwerp groen water.

 

  • Blauwalg : Blauwalgen zijn geen algen, maar cyanobacteriën. Deze hebben een specifieke donkerblauwgroene kleur en vormen 'vellen' of 'bolletje'. De  aanwezigheid van blauwalg in een vijver duit op een teveel aan ammonium (schadelijke stof) en betekent dat de filter biologisch niet goed werkt (en dat er teveel voedingstoffen in het water aanwezig zijn). Er wordt aangeraden niet te zwemmen in een vijver met teveel blauwalg. 

 

  • Baardalg : ook wel zwarte puntalg genoemd bestaan in verschillende vormen : pluisjes, korte haartjes aan de zijkant van de vijver, grijze slierten, ..    Baardalg heeft te maken met te weinig CO2 in de vijver. CO2 wordt aangemaakt door toevoegen van bacteriën. Baardalg is zeer hardnekkig en moeilijk te verwijderen, maar kan met een goed algenproduct  aangepakt worden. 

 

  • Bruinalg, zijn kiezelwieren of diatomeeeën en bouwen hun skelet van siliciumdioxide (SiO2). Deze vormen vaak de vastgehechte bruine laag aan de vijverwand, trappen en stenen . Ze hebben erg weinig voedingstoffen nodig en hechten zich met calcium aan de wand van de vijver. Bruinalgen duiden op een onevenwicht in de mineralenhuishouding van de vijver. Wanneer planten niet goed groeien, zullen de bruine algen vaak explosief ontwikkelen.  Wanneer het ecosysteem stabiel is, zouden deze algen moeten verdwijnen. Is dit niet zo, dan kan de oorzaak in de aanwezigheid van silicaat gezocht worden. 

 

  • Draadalg zijn de meestvoorkomende algen. Dit zijn meercellige algen en manifesteren zich als lange dunne groene draden vastgehecht aan wanden en planten. Soms lijken ze op een soort wolken. In een late stadium komen ze los en gaan ze drijven. Hoe feller groen de kleur is, hoe recenter de algen zijn. Bij de aanwezigheid van draadalgen is het water meestal helder tot zeer helder.  Draadalgen zijn, in tegenstelling tot zweefalgen, geen slecht teken.  Hoe worden draadalgen bestreden