Wat begrijpt men onder waterbehandeling

Wij zijn geen voorstander om mensen gewoon producten aan de hand te doen om hun vijverprobleem op te lossen. Doorheen de vele jaren ervaring, weten wij dat wateranalyse essentieel is om bepaalde problemen aan te pakken. Meten is weten! 

Eenmaal we een duidelijk zicht hebben op uw watersamenstelling, kunnen we u ook de juiste producten aanbevelen. Vaak gaat het over biologische hulpmiddelen die uw waterkwaliteit verbeteren. Hoe vroeger u hiermee begint, hoe sneller u kan anticiperen en de juiste acties kan ondernemen.  Maar we proberen te vermijden dat u producten zoals anti-draadalgen of helder water producten moet gaan gebruiken. 

Voor ons is waterbehandeling = optimaliseren van uw waterwaarden! 

 

Welke waarden moeten we meten?

In de winkel testen wij electronisch. Op basis van deze combinatie, kunnen we heel vlot afleiden waar een pijnpunt zit in uw waterkwaliteit.

Standaard woren PH/  GH / KH / PO4 / FE / CO en  zoutgehalte gemeten.

Indien u een koi-vijver heeft of onverwachte sterfte, testen we ook NO2 en NH3/4. 

 

Moeten we dit echt wel doen? 

Niets MOET - maar we raden het toch aan. Onze jarenlange klanten weten ook dat onze aanpak werkt.  We zien dan ook dat preventief werken effectief helpt, waardoor klanten sneller kunnen genieten van een propere vijver. 

 

Welke soort  producten worden aangeraden, zijn deze wel veilig

Wij raden producten aan waar we op kunnen vertrouwen en waarvan we weten welke impact dit zal hebben op uw water. Vooraleer we (nieuwe) producten aanprijzen in de winkel, testen we dit uitgebreid bij bestaande klanten van ons.  We geven niets mee waarvan we ook maar vermoeden dat dit nefast is voor uw vijver. Alle producten die wij aanraden zijn dan ook goedgekeurd door de FOD en staan op de lijst van niet-verboden producten. 

 

 

! Voor ons is het belangrijk te weten wat uw waarden zijn, zodat u de juiste hoeveelheid erin kan. We begeleiden u hier dan ook graag in.

Klanten die via de webshop bestellen, mogen altijd via mail hun waarden doorgeven.