Wat begrijpt men onder waterbehandeling

Wij zijn geen voorstander om mensen gewoon producten aan de hand te doen om hun vijverprobleem op te lossen. Doorheen de vele jaren ervaring, weten wij dat wateranalyse essentieel is om bepaalde problemen aan te pakken. Meten is weten! 

Eenmaal we een duidelijk zicht hebben op uw watersamenstelling, kunnen we u ook de juiste producten aanbevelen. Vaak gaat het over biologische hulpmiddelen die uw waterkwaliteit verbeteren. Hoe vroeger u hiermee begint, hoe sneller u kan anticiperen en de juiste acties kan ondernemen.  Maar we proberen te vermijden dat u producten zoals anti-draadalgen of helder water producten moet gaan gebruiken. 

Voor ons is waterbehandeling = optimaliseren van uw waterwaarden! 

 

Welke waarden moeten we meten?

In de winkel testen wij  al enkele jaren electronisch. Op basis van deze combinatie, kunnen we heel vlot afleiden waar de pijnpunten zit in uw waterkwaliteit.

Standaard woren PH/  GH / KH / PO4 / FE / CO en  zoutgehalte gemeten.

Indien u een koi-vijver heeft of onverwachte sterfte, testen we ook NO2 en NH3/4. 

 

De pH-waarde is het negatief logaritme van de waterstofinonenconcentratie. Deze wordt uitgedrukt op een logaritmische schaal van 1 tot 14, waarbij een pH van 7 neturaal is.  De pH fluctueert doorgeen de dag en kan dus verschillende zijn s'ochtends tov s'avonds. CO2 uit de lost voor een deel in water op, maar gaat anderzijds ook een verbinding aan met water, waardoor koolzuur ontstaat. Dit is een zuur en beïnvloedt in belangrijke mate de pH-waarde van het vijverwater. Voor inheemse planten is de waarde best tussen de 7 en de 8. De ph-waarde is echter in praktijk niet gemakkelijk onder controlet e houden, omdat hij niet enkel afhangt van het CO2 gehalte, maar ook van de KH. 

 

De KH is de tijdelijk hardheid, of zuurbindend vermogen genoend. Gevormd door calcium- en magnesiumcabonaten en bicarbonaten. Hoe hoger de kh, hoe meer CO2 (belangrijkste zuur in de vijver) gebonden kan worden. Zodoende beïnvloedt de KH de ph-waarde. Is de KH hoog, dan kan er verhoudingsgewijs veel CO2 gebonden worden, vooraleer de pH verandert. Het biologisch systeem is dan beter gebufferd. De KH is daarom ook belangrijker dan de totale hardheid, omdat deze verhindert dat de pH te makkelijk naar beneden afglijdt.  De KH moet in een zwemvijver of koi-vijver dus beter niet onder de 4 liggen. Maar we streven toch naar een 6 en in siervijvers met veel planten zelfs naar een 8. 

 

De GH is de totale hardheid gevorm door de calcium- and magnesiumkatonen. Deze ligt best rond de 12. We merken dat hoe hoger deze waarde ligt, de algen toch iets geremd worden in hun groei. 

 

Moeten we dit echt wel doen? 

Niets MOET - maar we raden het toch aan. Onze jarenlange klanten weten ook dat onze aanpak werkt.  We zien dan ook dat preventief werken effectief helpt, waardoor klanten sneller kunnen genieten van een propere vijver.  We verkopen u geen zaken waarvan we weten dat ze niet werken, integendeel zelfs.  Indien iets niet werkt zoals wij eigenlijk voorzien, willen we dit graag weten. Dit betekent dat we verder moeten zoeken naar het effectieve probleem... 

 

Welke soort  producten worden aangeraden, zijn deze wel veilig

Wij raden producten aan waar we op kunnen vertrouwen en waarvan we weten welke impact dit zal hebben op uw water. Vooraleer we (nieuwe) producten aanprijzen in de winkel, testen we dit uitgebreid bij bestaande klanten van ons.  We geven niets mee waarvan we ook maar vermoeden dat dit nefast is voor uw vijver. Alle producten die wij aanraden zijn dan ook goedgekeurd door de FOD en staan op de lijst van niet-verboden producten. 

 

 

! Voor ons is het belangrijk te weten wat uw waarden zijn, zodat u de juiste hoeveelheid erin kan. We begeleiden u hier dan ook graag in.

Klanten die via de webshop bestellen, mogen altijd via mail hun waarden doorgeven.