KH Plus

€ 12,95

Deze KH plus Verhoogt de carbonaathardheid (KH-waarde) van het vijverwater. Deze KH-waarde wordt uitgedrukt in Duitse Hardheidsgraden (DH).

Een voldoende hoge waarde (6 tot 8 °DH) gaat verzuring in het vijvermilieu tegen en zorgt, door het gebonden CO2, voor een goede ontwikkeling van de zuurstofplanten.

De KH-waarde van het water geeft de hoeveelheid koolzuurgebonden calcium en magnesium aan. De KH-waarde wordt dan ook wel het zuurbindende vermogen van het water genoemd. Vooral zuurstofplanten hebben voor een goede groei een KH-waarde van tenminste 8 °DH nodig. Bij een waarde minder dan 8 °DH is het zuurbindende vermogen gering, waardoor de pH-waarde kan dalen en verzuring optreedt. De ideale KH-waarde voor siervijvers ligt tussen de 8en 10 °DH. Met KH Pluskan deze belangrijke KH-waarde eenvoudig worden verhoogd.