Colombo Biox

€ 21,99

Colombo BiOx werkt preventief tegen draadalgen. Het voorkomt de groei ervan door de voor de algen boodzakelijke voedingsbodems weg te nemen. Als BiOx in contact komt met het water, komt er onmiddellijk actieve zuurstof vrij. Dankzij deze hogere zuurstofgehaltes nemen de vissen de voor hen zo nodige zuurstof makkelijker op uit het water.Door de sterke, natuurlijke oxidatiekracht van BiOx worden organische verontreiniging en slib afgebroken, en hebben draadalgen niet langer de kans zich te ontwikkelen.